LIÊN HỆ

 

 

Trụ sở chính:

Via Stradivari, 17; 43011 Busseto (PR),P.I. 01766290348, Italy

Tel +39-0524-91311 | Fax +39-0524-91808 |  Email:  info@tropicalfood.net  |     http://Tropicalfood.net

Văn phòng Việt Nam

Phòng 006, Thái An 1, No 45 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 08. 625 623 27 | Hotline: 0938 613 408 – 0935 534 179 – 0932 714 468 | Email:  Paulnguyen@tropicalfood.net 

 http://Tropicalfood.vn   | https://www.facebook.com/Tropicalfood.vn