Mr. Corrado Mori

Mr. Corrado Mori – Chuyên gia công nghệ cao cấp.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong công nghệ chế biến thực phẩm, đắc biệt là chế biến trái cây nhiệt đới – Ông  đã trực tiếp tham gia nghiên cứu phát triển các công nghệ và thiết bị bóc tách vỏ trái cây nhiệt đới đảm bảo tỷ lệ thu hồi vỏ và dịch quả tối đa nhất.

Ông đã trực tiếp tham gia tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ, điều hành thực hiện thành công  nhiều dự án là các nhà máy sản xuất nước trái cây cô đặc, đóng lon, đóng chai trên thế giới và ở Việt nam.

Tropical Food Machinery team