Mrs. Katia Cassol

Mrs. Katia Cassol – Giám đốc kinh doanh của Công ty Tropical Food Machinery.

Với những kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh, maketing sâu rộng, Mrs. Katia Cassol đã tập trung phát triển thị trường cung cấp giải pháp công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất nước trái cây cô đặc tới Việt Nam và Châu Á.

Những phản hồi từ thị trường, khách hàng tại Việt Nam được Mrs. Katia Cassol  tiếp thu và đưa ra các chính sách nhất quán, phù hợp.

Trên cùng một dây chuyền sản xuất, người sử dụng có thể sản xuất nước trái cây cô đặc: trái xoài, chanh dây, dứa, đu đủ, mãng cầu ….

Tropical Food Machinery Propak 2016