Thiết bị bay hơi cô đặc theo mẻ

Thiết bị bay hơi cô đặc theo mẻ

Thiết bị bay hơi cô đặc theo mẻ Thiết bị bay hơi cô đặc theo mẻ có công suất bay hơi nước từ 150 Kg/h tới 5.000 Kg/ h do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước trái cây cô đặc để sản xuất kẹo, thạch, nước sốt cà chua và các dịch hỗn hợp cô đặc có độ nhớt cao và rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị cô đặc loại này hoạt động ở nhiệt độ thấp và cho…
Read More
Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức

Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức

Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức có công suất bay hơi nước từ 150 Kg/h  tới  5.000 Kg/ h do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây cô đặc có độ nhớt khác nhau rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Công suất các loại thiết bị bay hơi tuần hoàn cưỡng bức Dựa trên yêu cầu cụ thể của sản phẩm, Tropical Food machinery srl…
Read More
Thiết bị bay hơi cô đặc nước cà chua

Thiết bị bay hơi cô đặc nước cà chua

Thiết bị bay hơi cô đặc nước cà chua Thiết bị bay hơi cô đặc nước cà chua có công suất bay hơi nước từ 150 Kg/h  tới  5.000 Kg/ h do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép cà chua cô đặc rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Chúng ta cần hiểu rằng để cô đặc nước cà chua hay còn gọi là tương cà chua sẽ cần rất nhiều cà chua để làm. Trong trái cà chua có khoảng…
Read More
Thiết bị bay hơi kiểu màng rơi

Thiết bị bay hơi kiểu màng rơi

Thiết bị bay hơi kiểu màng rơi Thiết bị bay hơi cô đặc kiểu màng rơi có công suất bay hơi nước từ 150 Kg/h tới 5.000 Kg/ h do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước trái cây cô đặc có độ nhớt thấp như nho, cam, nước dừa, dứa và các loại nước trái cây khác rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị bay hơi kiểu này được sử dụng rộng rãi tại nhiều nhà máy sản xuất sữa…
Read More