LOGIN  |  REGISTER

Sản phẩm

All
Thiết bị tách dịch trái cây
Thiết bị tiệt trùng
Thiết bị chiết rót vô trùng
Thiết bị bay hơi
Thiết bị máy đặc biệt
Thiết bị tách dich nước ép cà chua
Thiết bị tiệt trùng cho dịch trái cây cô đặc
Thiết bị tiệt trùng dạng ống lồng ống
Thiết bị thanh trùng dạng băng truyền
Thiết bị nghiền tách ép nước dừa
Thiết bị tách dịch nước ép chuối
Thiết bị tách dịch nước ép chanh dây
Thiết bị tách dịch nước ép trái xoài
Thiết bị tách dịch nước ép trái dứa thơm
Thiết bị tách dịch nước ép trái đu đủ
Thiết bị tác dịch nước ép trái Acelora
Thiết bị chiết rót vô trùng TF.EA 1C BD
Thiết bị bóc vỏ chuối Cerere 6000
Thiết bị bồn chứa sản phẩm vô trùng
Thiết bị chiết rót vô trùng TF EA 2CBD
Thiết bị chiết rót vô trùng TF.EA 2CD
Thiết bị chiết rót vô trùng TF.EA 1CD
Thiết bị gọt vỏ, đột lõi trái dứa GINACA
Thiết bị bay hơi cô đặc theo mẻ
Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức
Thiết bị bay hơi cô đặc nước cà chua
Thiết bị bay hơi kiểu màng rơi
Thiết bị thu hồi hương trái cây
error: Alert: Content selection is disabled!!