Sản xuất pectin

Sản xuất pectin

Pectin là gì? các vấn đề sản xuất pectin công nghiệp đang diễn ra? Pectin là một dạng keo thực vật được sử dụng rộng rãi như một chất phụ gia làm đặc và ổn định trong ngành công nghiệp hiện đại: y tế, bánh kẹo, bánh mì, sữa, thịt và nhiều sản phẩm khác. Mặc dù thực tế là pectin hoàn toàn tự nhiên và được tìm thấy ở hầu hết các loại thực vật, nhưng do giá thành cao nên vẫn có sự thiếu hụt rất lớn lên tới hơn 65%. Hiện nay trên thế giới đã sử…
Read More
Thiết bị tách dich nước ép cà chua

Thiết bị tách dich nước ép cà chua

Thiết bị tách dịch nước ép cà chua Thiết bị tách dịch nước ép cà chua có công suất  từ 20 tấn/h  tới 1.50 tấn/ h quả cà chua tươi nguyên liệu đầu vào do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép cà chua cô đặc rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị chuyên biệt này bao gồm một số thiết bị khác được thiết kế, tích hợp liên hoàn với nhau để thực hiện các tác…
Read More
Thiết bị nghiền tách ép nước dừa

Thiết bị nghiền tách ép nước dừa

Thiết bị nghiền tách ép nước dừa Thiết bị nghiền tách ép nước dừa có công suất được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép dừa tươi từ dừa xanh hoặc sữa dừa trái dừa già rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị chuyên biệt này bao gồm một số thiết bị khác được thiết kế, tích hợp liên hoàn với nhau để thực hiện các tác vụ…
Read More
Thiết bị tách dịch nước ép  chuối

Thiết bị tách dịch nước ép chuối

Thiết bị tách dịch nước ép chuối Thiết bị tách dịch nước ép chuối có công suất  từ 3.000 Kg/h  tới  15 tấn/ h quả dứa thơm tươi nguyên liệu đầu vào do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây puree rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị chuyên biệt này bao gồm một số thiết bị khác được thiết kế, tích hợp liên hoàn với nhau để thực hiện các tác vụ mạng tính hệ thống: Tiếp…
Read More
Thiết bị tách dịch nước ép chanh dây

Thiết bị tách dịch nước ép chanh dây

Thiết bị tách dịch nước ép chanh dây Thiết bị tách dịch nước ép chanh dây có công suất  từ 1.000 Kg/h  tới  20 tấn/ h quả chanh dây tươi nguyên liệu đầu vào do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây puree và cô đặc rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị chuyên biệt này bao gồm một số thiết bị khác được thiết kế, tích hợp liên hoàn với nhau để thực hiện các tác vụ…
Read More
Thiết bị tách dịch nước ép trái xoài

Thiết bị tách dịch nước ép trái xoài

Thiết bị tách dịch nước ép trái xoài Thiết bị tách dịch nước ép trái xoài có công suất  từ 1.000 Kg/h  tới  20 tấn/ h quả dứa thơm tươi nguyên liệu đầu vào do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây puree và cô đặc rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng. Thiết bị chuyên biệt này bao gồm một số thiết bị khác được thiết kế, tích hợp liên hoàn với nhau để thực hiện các tác vụ…
Read More